Toets Mijn Tekst

Download vCard

Corrigeren

U bent niet helemaal zeker of uw zo zorgvuldig geschreven tekst wel helemaal foutloos is? De spellingcontrole van Word biedt natuurlijk uitkomst, maar deze let niet op de context waarin een woord is gebruikt. Hierdoor kunnen storende taalfoutjes achterblijven. ToetsMijnTekst.nl let bij het corrigeren van een tekst op spelling, grammatica en interpunctie. Bovendien houdt ToetsMijnTekst.nl van begrijpelijke taal. Moeilijk leesbare, lange zinnen worden waar nodig omgezet naar een overzichtelijk en goed leesbaar geheel.

Uiteraard wordt ook gekeken naar de juistheid van afbrekingen aan het einde van regels. Waar nodig wordt met behulp van ‘wijzigingen bijhouden’ in Word de tekst gecorrigeerd. Onduidelijkheden en/of suggesties worden met opmerkingen in de kantlijn aangegeven.